Zabezpiecz szkolną sieć zgodnie z wymogami polskiego prawa. Szkolna sieć i jej użytkownicy są narażeni na wiele zagrożeń.

 • W ciągu roku policja wykrywa średnio ponad 1200 przestępstw związanych z wykorzystaniem dzieci w Internecie. Poczynając od dziecięcej pornografii, a na próbach gwałtu kończąc. Pomimo akcji edukacyjnych organizowanych m.in. przez Fundację Dzieci Niczyje, zespół Dyżurnet.pl zanotował w kwietniu rekordową liczbę zgłoszeń podejrzanych treści, które stanowiły zagrożenie dla najmłodszych.
 • W przypadku naruszenia prawa przez ucznia (publikowanie obraźliwych, szkalujących treści, naruszenia ciszy wyborczej itp) odpowiedzialność spoczywa na dyrektorze placówki. Podobnie w przypadku pobierania nielegalnych treści z Internetu (pirackie filmy, muzyka, oprogramowanie) przez użytkownika sieci, który nie zostanie zidentyfikowany.

Jak spełnić wymogi ustawy?

Szkoły najczęściej korzystają z filtrów instalowanych bezpośrednio na każdym stanowisku, lecz to rozwiązanie ma szereg wad, takich jak:

 • konieczna instalacja i licencjonowanie na każde urządzenie osobno
 • brak narzędzi administracyjnych i raportowania
 • wrażliwość na uzdolnionych informatycznie uczniów, którzy potrafią obejść zabezpieczenia
 • wydajność zależna od mocy stacji roboczej
 • duże obciążenie sieci podczas działania i aktualizacji
 • brak ochrony sieci Wi-Fi

Rozwiązaniem jest UTM czyli Zintegrowany System Zarządzania Zagrożeniami (Unified Threat Management)

Funkcje Cyberoam UTM

 • Przydzielanie kompetencji i pasma użytkownikom
 • Informowanie użytkowników o blokadach
 • Rozpoznawanie aplikacji proxy
 • Aktywność w czasie rzeczywistym
 • Edukowanie uczniów
 • Wsparcie dla YouTube for Schools

 • Chronione i filtrowane są wszystkie urządzenia w sieci

 • Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych

 • Aktualizacje dotyczą wyłącznie maszyny centralnej

 • Centralny panel administracji i raportowania

 • Jednoczesna ochrona sieci LAN i WiFi

 • Niewrażliwy na zmiany ustawień na stacjach roboczych

 • Opłata za licencję tylko dla jednego urządzenia

Prawo
Ustawa o systemie oświaty

Art.4.
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 4a
Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.