CENNIK
Geometria
1860 zł brutto
POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY CORINTH
czarna dziura - sliceform
czworościan - opis
czworościan - przekroje
czworościan - ściany
czworościan - wycinanka
czworościan ścięty - sliceform
dwudziesto-dwunastościan - opis
dwudziesto-dwunastościan przycięty - opis
dwudziesto-dwunastościan rombowy mały - opis
dwudziesto-dwunastościan rombowy wielki przycięty - opis
dwudziestościan - krawędzie
dwudziestościan - powierzchnie
dwudziestościan - przekątne
dwudziestościan - rozkład siatki 2D
dwudziestościan - wierzchołki
dwudziestościan ścięty - wycinanka
dwunastościan - opis
dwunastościan - projekcja
dwunastościan - przekroje
dwunastościan - wierzchołki
dwunastościan - wycinanka
dwunastościan ścięty - wycinanki
elipsoida - sliceform
graniastosłup - rodzaje
kąt - dwusieczna kąta
kąt - kąty dopisane
kąt - kąty przyległe
kąt - odejmowanie kątów α ≤ β
kąt - opis
kąt - suma kątów
kąt - wielkość
kąt 60º - konstrukcja
kropla - sliceform
kształt graniastosłupa w ooczeniu
kształt ostrosłupa w otoczeniu
kształt sześcianu w otoczeniu
kula - opis
kula - przybliżony rozkład siatki 2D
kula - wycinanki planet
kwadrat - okrąg opisany, wpisany
kwadrat, bok a - konstrukcja
mała gwiazda z dwunastościanu - opis
okrąg - opis
okrąg opisany na trójkącie równobocznym - konstrukcja
ośmiościan - krawędzie
ośmiościan - powierzchnie
ośmiościan - przekątne
ośmiościan - rozkład siatki 2D
ośmiościan - wycinanka
ośmiościan ścięty - opis
ośmiościan vs. sześcian
ostrosłup - podstawowa stereometria
ostrosłup - przekątne
ostrosłup - wierzchołki
paraboloida - sliceform
półkula - sliceform
prosta - położenia
prostokąt - okrąg opisany
prostokąt, bok a, przekątna u - konstrukcja
prostopadłościan - krawędzie
prostopadłościan - opis
prostopadłościan - projekcja
prostopadłościan - przekroje
prostopadłościan - wierzchołki
pusta kula - sliceform
ścięty sześcian - wycinanka
sliceform - rodzaje
stożek - krzywe przekroju
stożek - podstawowa stereometria
stożek - przekroje
stożek - rozkład siatki 2D
stożek - wycinanka
sześcian - krawędzie
sześcian - opis
sześcian - przekroje
sześcian - sliceform
sześcian - sześcian ściany
sześcian - wycinanka 1
sześcian ścięty - opis
sześcio-ośmiościan - sliceform
sześcio-ośmiościan przycięty - opis
sześcio-ośmiościan przycięty - wycinanka
sześcio-ośmiościan rombowy mały - opis
trójkąt - okrąg opisany
trójkąt - środkowa
trójkąt - typy
trójkąt a, b, c - konstrukcja
trójkąt c, b, α - konstrukcja
trójkąt ostrokątny - wysokości
trójkąt prostokątny - wysokości
walec - opis
walec - przekroje
walec - sliceform
walec - typy
warstwa kuli - opis
wielki dwudziestościan - opis
wielościan foremny (bryła platońska)
wielościany Keplera i Poinsota
wierzchołki - krawędzie
czworościan - dualizm
czworościan - projekcja
czworościan - rozkład na siatce 2D
czworościan - wierzchołki
czworościan ścięty - opis
dualność dwunastościanu i dwudziestościanu
dwudziesto-dwunastościan - wycinanka
dwudziesto-dwunastościan przycięty - wycinanka
dwudziesto-dwunastościan rombowy mały - wycinanka
dwudziesto-dwunastościan rombowy wielki przycięty - wycinanka
dwudziestościan - opis
dwudziestościan - projekcja
dwudziestościan - przekroje
dwudziestościan - rozkład siatki 2D
dwudziestościan ścięty - opis
dwunastościan - krawędzie
dwunastościan - powierzchnie
dwunastościan - przekątne
dwunastościan - sliceform
dwunastościan - wycinanka
dwunastościan ścięty - opis
dwusieczna kąta - konstrukcja
graniastosłup - podstawowa stereometria
hiperboloida - sliceform
kąt - kąty dopełniające
kąt - kąty odpowiadające i kąty naprzemianległe
kąt - kąty wierzchołkowe
kąt - odejmowanie kątów α ≥ β
kąt - orientacja
kąt - typy
kąt 45º - konstrukcja
kąt prosty - konstrukcja
krzywe stożkowe - opis
kształt kuli w otoczeniu
kształt stożka w otoczeniu
kształt walca w otoczeniu
kula - przekroje
kula - sliceform
kwadrat - metr kwadratowy
kwadrat - opis
kwadrat, bok a, przekątna u - konstrukcja
małpi grzbiet - sliceform
okrąg opisany na trójkącie - konstrukcja
okrąg wpisany w trójkąt - konstrukcja
ośmiościan - opis
ośmiościan - projekcja
ośmiościan - przekroje
ośmiościan - wierzchołki
ośmiościan - wycinanka 3D podpowiedź
ośmiościan ścięty - wycinanka
ostrosłup - krawędzie
ostrosłup - powierzchnie
ostrosłup - typy
ostrosłup - wycinanka
piramida - sliceform
połowa odcinka - konstrukcja
prosta, półprosta - opis
prostokąt - opis
prostokąt, boki a, b - konstrukcja
prostopadłościan - objętość
prostopadłościan - powierzchnie
prostopadłościan - przekątne
prostopadłościan - siatka
prostopadłościan - wycinanka
ścięty czworościan - wycinanka
ścięty sześcio-ośmiościan - wycinanka
środek odcinka - konstrukcja
stożek - opis
stożek - projekcja
stożek - rodzaje
stożek - sliceform
symetralna odcinka - konstrukcja
sześcian - objętość
sześcian - przekątne
sześcian - siatka
sześcian - sześcian rzut
sześcian - wierzchołki
sześcian - wycinanka 2
sześcio-ośmiościan - opis
sześcio-ośmiościan - wycinanka
sześcio-ośmiościan przycięty - opis
sześcio-ośmiościan rombowy - wycinanka
torus - sliceform
trójkąt - opis
trójkąt - trójkąt środkowy
trójkąt - wpisany okąg
trójkąt a, c, α - konstrukcja
trójkąt c, α, β - konstrukcja
trójkąt prostokątny - twierdzenie Pitagorasa
trójkąt rozwartokątny - wysokości
walec - projekcja
walec - rozkład siatki 2D
walec - stereometria
walec - wycinanka
wielka gwiazda z dwunastościanu - opis
wielki dwunastościan - opis
wielościan półforemny (archimedesowy) - rodzaje
wierzchołek kuli - opis
wycinek kuli - opis